Dostęp do nowej Strefy Farmaceuty wymaga ponownej rejestracji przez wszystkich członków OIA. Dodatkowe informacje i instrukcja znajdują się pod adresem: https://oia.waw.pl/nowa-odslona-strefy-farmaceuty-w-oia-w-warszawie/